Sinalo nje lugqityiwe ukuphucula kwiwebhusayithi yethu ethi ukusuka inguqulelo

(siya gqiba ukuba yakho umboniso ngu ezilungele okanye hayi)

About